Licenserad, diplomerad, certifierad ADHD Coach… Ackrediterad utbildning – vad är vad

LICENSERAD:
Någon har en licens. Stavning licenserad går också att använda. En licens utfärdas till någon som då blir licensierad. Licensiera är att tillåta någon att använda något.t.ex en spelarlicens, ett material, ett patent eller liknande. Någon är licenstagare och någon annan är licensgivare. En fråga att ställa i sammanhanget är vem som är licensgivare och vilka rättigheter det är som är licenserade.

DIPLOMERAD:
Diplom är ett intyg om t.ex genomförd utbildning, eller en särskild prestation. Att diplomera någon är att ge ett diplom till någon. En fråga att ställa i sammanhanget är: vem det är som diplomerar, utfärdar diplomet – skriver diplomet och på vilka grunder.

ACKREDITERAD:
Att förse någon med fullmakt. t.ex en utbildning som lever upp till officiella förväntningar ang. kvalitet, innehåll och lärande.Inom utbildning handlar det t.ex om att ett lärosäte ackrediterar en utbildning som efter examination kan ge högskolepoäng. Eller att en officiellt erkänd branschorganisation ackrediterar en utbildning på samma grunder. En fråga att ställa i sammanhanget är vem som ackrediterat en utbildning och på vilka grunder.

CERTIFIERAD:
Den som är certifierad är officiellt erkänd för att uppfylla ställda krav på kunskap och akademisk excellens efter godkänd examination av en ackrediterad utbildning. Att certifiera är att förse någon med ett certifikat som bevis på behörighet och särskild kompetens.Två frågor att ställa i sammanhanget är: Vilken är den certifierande branschorganisationen eller lärosätet? Vilka krav ställs för att bli certifierad?