Mina Tjänster

PERSONLIG ADHD COACHING                

Mina klienter kan vara:

 • vuxna med diagnos -en eller flera
 • vuxna som väntar på utredning
 • nyligen diagnostiserade
 • arbetssökande med ADHD
 • vuxna med ADHD och utmattning
 • anhörig till någon med ADHD
 • studerande med ADHD
 • entreprenörer och blivande entreprenörer med ADHD

Gemensam för alla klienter är att de vill ha stöd i att finna strategier och lösningar för att minska konsekvenserna av sina ADHD symptom. För de flesta handlar det om att bättre förstå sig själv och sin diagnos och att lära sig mer om t.ex organisering, time-management, planering och hur man får saker gjorda. Tillsammans gör vi en kartläggning av vad som kan bli bättre och identifierar vilka dina starka sidor är. Vi hittar vägar att motverka procrastinering och självkritik.

Workshops och kortare uppdragsutbildningar

 • vuxna med ADHD – ett coachande förhållningssätt
 • kvinnor med ADHD
 • ADHD – kreativitet och entreprenörskap
 • ADHD – styrkor, talang och positiva egenskaper

Utbildningar och workshops kan anpassas till deltagares yrkeskategori och kunskapsnivå. Övriga tjänster är arbetsplatsanpassningar.

 

LÄNGRE UTBILDNINGAR MED HÖGSKOLEPOÄNG, ACKREDITERADE ENLIGT EU STANDARD:  EUROPEAN QUALIFICICATION FRAMEWORK. Internationella utbilnigar på engelska.

Nivå 1 ”The adult ADHD Coaching approach” 130 h ackreditering: 5p ECTS/ 5 Högskolepoäng Kursdatum:November 2024, 5h /dag

En kurs för de med hög kunskap om ADHD som också kontinuerligt arbetar med människor som har diagnosen och andra samexisterande tillstånd. Lämpliga kursdeltagare kan vara t.ex lärare, socionomer, psykologer, arbetsterapeuter, sjukvårdspersonal mfl.Grundkurs för den som vill bli certifierad ADHD Coach, eller arbeta som gruppledare.

 ”The ADHD Group Coaching course”  250 h, 10p ECT,  Kursdatum: November, 3,5h /dag  

En praktisk och teoretisk utbildning i att leda 8 st ADHD gruppcoaching sessioner enligt en för ändamålet genomarbetad manual. Godkänd examination från nivå 1. krävs. Nya gruppledare har utbildats som lett egna grupper både under handledning och oberoende. Utfallet är väldigt positivt med mycket goda mätbara resultat. Utbildningen kan också sökas av ADHD coacher med annan utbildning.

Den som önskar bli certifierad ADHD Coach kan bygga på sin godkända utbildning ” The ADHD Coaching approach” med ytterligare 30 utbildningstimmar på distans. Kontakta ADHD Coach Marie Enbäck för ytterligare information. Om du redan är utbildad på annat håll och har ADHD klienter kontinuerligt, kan du söka den är utbildningen som är på distans.

 Advanced ADHD Coaching and mentoring for certification, 37 h, start: April 2024, Augusti 2024, November 2024

The Adult ADHD Coaching Approach for Psychologists / therapists, September 

The Adult ADHD Group Coaching Course for Psychologists / therapists: Oktober 2024

Utbildnings plats: STC Higher Education, en brittisk högskola på Malta för högskolepoäng, 30-35 h på plats är krav.

Alternativ: London anpassade utbildningar för psykologer.

Den som önskar bli certifierad ADHD Coach kan bygga på sin godkända utbilldning ” The ADHD Coaching approach” med ytterligare 30 utbildningstimmar på distans. Kontakta ADHD Coach Marie Enbäck för ytterligare information.