This is a link to a practical guide on ADHD Coaching.The guide is endorced by the World Fedration of ADHD. Other assiciations around the globe will follow and endorce it too.

Det är en kort introduction to ADHD Coaching och innhåller också viktiga frågor att ställa till en ADHD coach om utbildning,erfarenhet  kunskap och praktiska detlajer. En svensk lite äldre version finns i en annan flik.Det här är är ett stort kliv i rätt riktning mot ett consensus ang. ADHD Coaching och att enas om vad en ADHD coach utbildning bör innehålla.

https://www.adhd-federation.org/publications/adhd-coaching-a-practical-guide-for-adults-with-adhd.html