Jag får ibland frågan om evidens för att ADHD Coaching verksamt. Därför sammanställer jag här en studie som är liten, tydlig och lätt att förstå. Den svenska översättningen av texten kommer direkt efter den engelska.

Professionell ADHD Coaching som en del i verksamma multimodala behandlingsmetoder är något jag engagerar mig i och jag vill verka för att ADHD Coaching ska finnas som ett komplement till befintliga behandlingmetoder som bekostas av samhället.

Efficacy of ADHD Coaching for Adults With ADHD (Kubik, March 2010)

Abstract

Objective: This is perhaps the first outcome study on the efficacy of ADHD coaching for adults with ADHD and its long-term effect. Method: Forty-five adults (30 women, 15 men) rated 22 areas of concern before and after the coaching experience. Factor analysis of the 22 areas of concern revealed five factors. Descriptive statistics and intercorrelations were analyzed on the five factors.

Results: Test—retest reliabilities for each factor ranged from .44 to .61, all statistically significant at p < .01. In addition, there are many significant correlations between factors at similar times and factors at different time periods that provide preliminary research support for the efficacy of ADHD coaching. Repeated measures two-way analysis of variance was used to determine the effects of ADHD coaching alone as well as the combined effect with therapy or stimulants.

Conclusions: ADHD coaching had a positive impact on the lives of people with ADHD.

Svensk översättning:

Effekten av ADHD Coaching för vuxna med ADHD (Kubik, mars 2010)
abstrakt:
Detta är kanske den första resultatsstudien om effekten av ADHD coaching för vuxna med ADHD och dess långsiktiga effekter.

Metod: Fyrtiofem vuxna (30 kvinnor, 15 män) rankade 22 problemområden före och efter coaching erfarenhet. Faktor analys av de 22 problemområden avslöjade fem faktorer. Beskrivande statistik och intercorrelations analyserades på de fem faktorer.
Resultat: test-retest tillförlitligheter för varje faktor varierade från 0,44 till 0,61, allt statistiskt signifikant vid p <0,01. Dessutom finns det många signifikanta korrelationer mellan faktorer vid samma tid och faktorer på olika tidsperioder som ger preliminärt forskningsstöd för effekten av ADHD coaching. Upprepade mätningar två-vägs variansanalys användes för att bestämma effekterna av ADHD coaching såväl ensam som den kombinerade effekten med terapi eller stimulantia.
Slutsatser: ADHD coaching har haft en positiv inverkan på livet för människor med ADHD