adhd coaching Sverige  – Marie Enbäck

 

Jag håller utbildningar under pågående pandemi. Anpassningar har gjorts för att passa  Zoom.

 Plats finns för enskilda klienter per telefon och Zoom även under sommaren.

 Just nu finns ett begränsat antal platser till reduserat pris för engelskspråkiga. 

Hemsidan genomgår underhåll och uppdateringar. Så välkommen att tillbaka hit med jämna mellanrum.