Mina tjänster


Personlig ADHD Coaching

Mina klienter kan vara:

 •   vuxna med diagnos -en eller flera
 •   vuxna som väntar på utredning
 •   nyligen diagnostiserade
 •   arbetssökande med ADHD
 •   anhörig till någon med ADHD
 •   studerande med ADHD
 •   entreprenörer och blivande entreprenörer med   ADHD

Gemensam för alla klienter är att de vill ha stöd i att finna strategier och lösningar för att minska konsekvenserna av sina ADHD symptom. För de flesta handlar det om att bättre förstå sig själv och sin diagnos och att lära sig mer om t.ex organisering, time-management, planering och hur man får saker gjorda. Tillsammans gör vi en kartläggning av vad som kan bli bättre och identifierar vilka dina starka sidor är. Vi hittar vägar att motverka procrastinering och självkritik.

ADHD Coaching i grupp

innefattar 8 sessioner med ett redan bestämt tema för varje session.Genomförs via Zoom, telefon eller möte i gemensam lokal.

 Workshops och kortare uppdragsutbildningar

 • vuxna med ADHD – ett coachande förhållningssätt
 • kvinnor med ADHD
 • ADHD – kreativitet och entreprenörskap
 • ADHD – styrkor, talang och positiva egenskaper

Utbildningar och workshops kan anpassas till deltagares yrkeskategori och kunskapsnivå. Övriga tjänster är arbetsplatsanpassnngar.

Längre utbildningar med högskolepoäng, ackrediterade enl. EU standard

Nivå 1 . ”The adult ADHD Coaching approach” 130 h  ackreditering : 5p  ESCT 

En kurs för de med hög kunskap om ADHD som också kontinuerligt arbetar med människor som har diagnosen och andra samexisterande tillstånd lämpliga kursdeltagare kan vara t.ex lärare, socionomer, psykologer, arbetsterapeuter, sjukvårdspersonal mfl.

Nivå 2. The ADHD Groupcoaching course 10p ESCT – just nu under granskning för ackreditering

En praktisk och teoretisk utbildning i att leda 8 st ADHD gruppcoaching sessioner enligt en för ändamålet genomarbetad manual. Godkänd examination från nivå 1. krävs. Nya gruppledare har utbildats som lett egna grupper både under handledning och oberoende. Utfallet är väldigt positivt med mycket goda mätbara resultat.