Mina tjänster


Personlig ADHD Coaching

 

 

 Mina klienter kan vara: 

 •  Vuxna med diagnos -en eller flera
 • vuxna som väntar på utredning
 • nyligen diagnostiserade
 • arbetssökande med ADHD
 • anhörig till någon med ADHD
 • studerande med ADHD
 •  entreprenörer och blivande entreprenörer med ADHD 

 

 

 

 Gemensam för alla klienter är att de vill ha stöd i att finna strategier och lösningar för att minska konsekvenserna av sina ADHD symptom. För de flesta handlar det om att bättre förstå sig själv och sin diagnos och att lära sig mer om t.ex organisering, time-management, planering och hur man får saker gjorda. Tillsammans gör vi en kartläggning av vad som kan bli bättre och identifierar vilka dina starka sidor är. Vi hittar vägar att motverka procrastinering och självkritik. 

 Workshops och kortare uppdragsutbildningar  

 • vuxna med ADHD – ett coachande förhållningssätt
 • kvinnor med ADHD
 • ADHD – kreativitet och entreprenörskap
 • ADHD – styrkor, talang och positiva egenskaper 

 

Utbildningar och workshops kan anpassas till deltagares yrkeskategori och kunskapsnivå. Övriga tjänster är arbetsplatsanpassningar.

  

Längre utbildningar med högskolepoäng, ackrediterade enligt EU standard  european qualificication framework, EQF,level 

Nivå 1 . ”The adult ADHD Coaching approach” 130 h  ackreditering : 5p  ECTS.  Kursdatum: 14-18 November 2022  

En kurs för de med hög kunskap om ADHD som också kontinuerligt arbetar med människor som har diagnosen och andra samexisterande tillstånd lämpliga kursdeltagare kan vara t.ex lärare, socionomer, psykologer, arbetsterapeuter, sjukvårdspersonal mfl. 

 Nivå 2. ”The ADHD Group Coaching course”  250 h,  10p ECTS  Kursdatum: 7-11 November 2022

En praktisk och teoretisk utbildning i att leda 8 st ADHD gruppcoaching sessioner enligt en för ändamålet genomarbetad manual. Godkänd examination från nivå 1. krävs. Nya gruppledare har utbildats som lett egna grupper både under handledning och oberoende. Utfallet är väldigt positivt med mycket goda mätbara resultat. 

  

  The Adult ADHD Coaching Approach for Psychologists: 21-25 November 2022

  

The Adult ADHD Group Coaching Course for Psychologists 28 November – 2 December 2022