Effekten av ADHD Coaching för vuxna med ADHD.Efficacy of ADHD Coaching for adults with ADHD ( Kubic March 2010)

. Jag får ibland frågan om evidens för att ADHD Coaching verksamt. Därför sammanställer jag här en studie som är liten, tydlig och lätt att förstå. Den svenska översättningen av texten kommer direkt efter den engelska. Professionell ADHD Coaching som en del i verksamma multimodala behandlingsmetoder är något jag engagerar Fortsätt läsa