Mina Tjänster

Mina tjänster i professionell personlig coaching 

 Coaching för vuxna utan diagnos

 Coaching för vuxna med diagnos

 Coaching för vuxna med ADHD i familjen 

 Coaching i väntan på utredning

 Coaching för entreprenörer – de som vill bli eller redan är

 Coaching för kreativa yrkesgrupper

Coaching för arbetssökande  

 Coaching individuellt

 Coaching i grupp

 Coaching per telefon 

 Coaching per telefon i grupp 

 Andra tjänster  

 Arbetsminnesträning

 Inlärningsstil test 

 Konsultation och utbildning 

 Konsultation

 Korttidsutbildningar för personalgrupper utformad enl. önskemål 4- 8 timmar.

 Information