ADHD coaching hur går det till?

ADHD coaching kan gå till på olika sätt. Det är något Du och jag, som din coach, kommer överens om.Var, när, hur, och hur ofta, hur länge är något vi bestämmer gemensamt.Man kan använda sig av:

Telefon  •   Personlig kontakt  •  telefon och personlig kontakt
E-mail  •  SMS  •  Skype  mm

Inga avstånd är för långa.