Om ADHD Coaching

En ADHD Coach:

Har kompetens som life coach eller liknande.

Därutöver har man kompletterande kunskaper om ADHD och andra diagnoser som är vanliga hos personer med ADHD.

ADHD coachen har kunskap om hur man anpassar coachingprocessen efter individens personlighet, och de specifika svårigheter utmärkande för just ADHD .

ADHD Coaching kan också passa för personer som har människor med NPF i familjen eller på arbetsplatsen.

Den coachingform som används i ADHD coaching är utvecklad i USA och bygger på många års samlad kunskap och erfarenheter på området.

Världsledande experter på ADHD är överens om att ADHD coaching är ett oerhört värdefullt och effektivt hjälpmedel. ADHD coaching fungerar även utmärkt som komplement till andra behandlingsmetoder som medicinering och/eller psykoterapi.