Hyperaktivitet / Impulsivitet

Hyperaktivitet / Hypoaktivitet

Hyperaktivitet och impulsivitet är kärnsymptom vid ADHD men man kan även ha Hypoaktivitet alltså en underaktivitet. Samma person kan även pendla mellan de två aktivitetsnivåerna. Aktivitetsnivåerna behöver inte alltid vara påverkade åt det ena eller andra hållet.
Hyperaktivitet och impulsivitet hänger ofta ihop. Vid Hyperaktivitet märks en motorisk överaktivitet som gör det svårt att vara stilla. Motorn går på högvarv hela tiden. Hos vuxna med ADHD märks hyperaktiviteten mindre än hos barn och kan också visa sig som oro och rastlöshet.

Impulsivitet

Impulsiviten innebär  att man följer den ingivelse man får att agera på en impuls. Här märks tydligt att kärnsymptomen Hyperaktivitet/impulsivitet och även brister i uppmärksamheten kan förklaras med  att man har svårt att reglera sina impulser. Man styrs då lätt av sina ingivelser vilket kan visa sig i stora eller små rörelser, koncentrationssvårigheter, rastlöshet, otålighet mm