Att ha i åtanke när vi pratar om ADHD

ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder.

Är ett NeuroPsykiatriskt Funktionshinder (NPF) och ingen sjukdom.

Människor med ADHD använder sin hjärna på ett annat sätt än andra människor. Den
biologiska skillnaden har påvisats med olika undersökningstekniker där man kan mäta
låg/hög aktivitet i hjärnan.

Ärftlighetsfaktorn är hög.

Människor med ADHD finns i alla kategorier av vårt samhälle:

•    Pojkar – Flickor.

•    Unga – gamla. Höginkomstagare – låginkomstagare. Högutbildad – lågutbildad.

•    Männskor med andra handikapp – människor utan andra handikapp.

•    Människor med enbart ADHD-diagnos.

•    Människor med ADHD och andra diagnoser.

3-6 % av befolkningen uppfyller kriterierna för en diagnos.
Den kunskap som finns idag är bitar i ett stort pussel. Det pågår mycket forskning
om hjärnan.

ADHD kan vara situationsbundet eller ej, de karaktäristiska dragen och svårighetsgraden
kan variera för samma person beroende på situationen. Dragen och graden av svårighet
kan också förändras med ålder eller t.ex. i kvinnans menstrautionscykel.

ADHD förekommer ofta (drygt 50%) ihop med andra diagnoser (komorbiditet) och
kan också förväxlas med andra diagnoser.

ADHD och förmågan att leva med sin ADHD är högst individuell.

Alla människor kan till viss del uppleva sig ha samma svårigheter som människor med
diagnostiserad ADHD när det gäller organisationsförmågan och mycket annat men det
blir inte till den grad att det blir överväldigande och ett handikapp i vardagen.

Diagnosen i sig har även grader med flytande gränser mellen ”lätt” och ”svår” ADHD.

Det som är enkelt för en person kan vara det svåraste för en annan.

Det mest problematiska och mest smärtsamme syns inte alltid utåt.

Det finns otroligt positiva sidor med ADHD också !!! Och varje individ kan dessutom lära
sig att använda många av sina karaktärsdrag till att uttnyttja medvinden, sänka hindren
och lättare ta sig runt banan.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *