ADHD AD/HD ADD DAMP NPF

ADHD eller AD/HD – Attention Deficit/Hyperactivity Disorder

 indelas i 3 huvudgrupper:

1.  Den hyperaktiva/impulsiva gruppen.
2.  Gruppen med brister huvudsakligen i uppmärksamheten.
3.  Kombination av 1 och 2 hos samma person

ADD – Attention Deficit Disorder – används ibland för  ADHD typ 2. Men benämningen används flitigt i stället för ADHD, i de Engelskspråkiga länderna för alla grupper.

DAMP
 – ADHD + motoriska svårigheter och/eller perceptionsstörning DAMP är en benämning som enbart har använts i de Nordiska länderna

MBD – stod förr för olika NeuroPsykiatriska funktionsnedsättningar främst DAMP/ADHD

NPF
 – NeuroPsykiatriska Funktionshinder är i Sverige en samlingsbenämning av olika diagnoser som ADHD, Tourettes Syndrom, Aspergers Syndrom, Autism och Tvångssyndrom (OCD)

 

Attention Deficit – betyder uppmärksamhetsbrist/uppmärksamhetsstörning

Det finns olika sätt att brista i uppmärksamhet: 

  • Man kan ha svårt att bli engagerad därför att intressenivån av olika anledningar är låg och hjärnan blir då inte stimulerad tillräckligt så att uppmärksamheten kan väckas till liv.
  • Intresse väcks, man blir engagerad/aktiverad men kan inte bibehålla uppmärksamheten utan blir distraherad och uppmärksamheten avbryts av annat runtomkring.
  • Man kan bli distraherad av sina egna tankar, eller är så engagerad i sina egna tankar och/eller aktivitet att man inte kan ta till sig eller fokusera på annat.
  • Svårigheter att avbryta sin extremt riktade uppmärksamhet/aktivitet. Man kanske inte ens hör, ser eller känner annat omkring sig.
  • Problem att styra uppmärksamheten tillräckligt för kunna avbryta något och rikta sin uppmärksamhet mot något annat. Att med viljan skifta föremål för sin uppmärksamhet och gå tillbaka till det tidigare, särskilt vid upprepning.

Brister i uppmärksamheten, precis som alla andra drag eller symptom varierar från person till person och från ett tillfälle till ett annat beroende på situation.