Om Coaching Relationen

Några ord om vad coaching är för mig.

Coaching är en kontinuerlig relation mellan individ och coach som bygger på ömsesidigt förtroende och respekt.

Tillsammans kommer vi fram till vad du vill uppnå med sina samtal. Både under samtalets gång och i det längre perspektivet.

Det är alltid individens – den coachades agenda som gäller.

Coaching handlar om nuet och framtiden.

Att hitta sina egna styrkor och använda dom.

När kan det vara bra med coaching ?

När man vill ha förändring och har viljan att förbereda sig själv inför den men man vet inte exakt hur.

När omgivningen förändras inom arbetsliv/ karriär/ studier eller i familjen.

När man vill utvecklas och våga .

När man har för mycket av det man inte vill ha och för lite av det som man behöver mer av.