Effekten av ADHD Coaching för vuxna med ADHD.Efficacy of ADHD Coaching for adults with ADHD ( Kubic March 2010)

. Jag får ibland frågan om evidens för att ADHD Coaching verksamt. Därför sammanställer jag här en studie som är liten, tydlig och lätt att förstå. Den svenska översättningen av texten kommer direkt efter den engelska. Professionell ADHD Coaching som en del i verksamma multimodala behandlingsmetoder är något jag engagerar Fortsätt läsa

Dubbellt Utsatt – en ADHD konferens i Sundsvall

Dubbellt utsatt – en ADHD Konferens i Sundsvall Konferens säsongen har börjat! För min del började den väldigt bra med en konferens för yrkesverksamma i  region Skåne.Hem och ladda batterierna, pumpa däcken och dra vidare mot Sundsvall  och nästa konferens. En ADHD konferens om Kvinnors utsatthet som anordnas av utvecklingscenter Fortsätt läsa