interview with Dr.Russell Barkley about workshop in Malmö 2013

This advanced course / workshop for professionals is going to be held at St. Gertrud’s with its genuine charm and atmosphere. Situated a few minutes walk from Malmo Central Station and only 30 minutes by train from Copenhagen international Airport.

 

Our mission is to attract health care professionals who are interested in getting into considerable detail of each of the ADHD topics presented and dedicated to supporting significant improvements and changes in the lives of people with ADHD.

 

lyssna på intervju med Russell Barkley om workshopen i Malmö  gå till länken i länklistan.

 

 

Effekten av ADHD Coaching för vuxna med ADHD. Efficasy of ADHD Coaching for adults with ADHD ( Kubic March 2010)

.

Jag får ibland frågan om evidens för att ADHD Coaching verksamt. Därför sammanställer jag här en studie som är liten, tydlig och lätt att förstå. Den svenska översättningen av texten kommer direkt efter den engelska.

Professionell ADHD Coaching som en del i verksamma multimodala behandlingsmetoder är något jag engagerar mig i och jag vill verka för att ADHD Coaching ska finnas som ett komplement till befintliga behandlingmetoder som bekostas av samhället.

Efficacy of ADHD Coaching for Adults With ADHD (Kubik, March 2010)

Abstract

Objective: This is perhaps the first outcome study on the efficacy of ADHD coaching for adults with ADHD and its long-term effect. Method: Forty-five adults (30 women, 15 men) rated 22 areas of concern before and after the coaching experience. Factor analysis of the 22 areas of concern revealed five factors. Descriptive statistics and intercorrelations were analyzed on the five factors.

Results: Test—retest reliabilities for each factor ranged from .44 to .61, all statistically significant at p < .01. In addition, there are many significant correlations between factors at similar times and factors at different time periods that provide preliminary research support for the efficacy of ADHD coaching. Repeated measures two-way analysis of variance was used to determine the effects of ADHD coaching alone as well as the combined effect with therapy or stimulants.

Conclusions: ADHD coaching had a positive impact on the lives of people with ADHD.

Svensk översättning:

Effekten av ADHD Coaching för vuxna med ADHD (Kubik, mars 2010)
abstrakt:
Detta är kanske den första resultatsstudien om effekten av ADHD coaching för vuxna med ADHD och dess långsiktiga effekter.

Metod: Fyrtiofem vuxna (30 kvinnor, 15 män) rankade 22 problemområden före och efter coaching erfarenhet. Faktor analys av de 22 problemområden avslöjade fem faktorer. Beskrivande statistik och intercorrelations analyserades på de fem faktorer.
Resultat: test-retest tillförlitligheter för varje faktor varierade från 0,44 till 0,61, allt statistiskt signifikant vid p <0,01. Dessutom finns det många signifikanta korrelationer mellan faktorer vid samma tid och faktorer på olika tidsperioder som ger preliminärt forskningsstöd för effekten av ADHD coaching. Upprepade mätningar två-vägs variansanalys användes för att bestämma effekterna av ADHD coaching såväl ensam som den kombinerade effekten med terapi eller stimulantia.
Slutsatser: ADHD coaching har haft en positiv inverkan på livet för människor med ADHD

Dubbellt Utsatt – en ADHD konferens i Sundsvall

Dubbellt utsatt – en ADHD Konferens i Sundsvall

Konferens säsongen har börjat! För min del började den väldigt bra med en konferens för yrkesverksamma i  region Skåne.Hem och ladda batterierna, pumpa däcken och dra vidare mot Sundsvall  och nästa konferens. En ADHD konferens om Kvinnors utsatthet som anordnas av utvecklingscenter Dubbellt utsatt ,Riksförbundet Attention och Bräcke Diakoni.Jag är en av talarna och mitt ämne är ADHD ,genus, gener och genialitet.Det är fullsatt och jag ser väldigt mycket fram emot 11 september i Sundsvall.

 

http://www.dubbeltutsatt.se/uploads/pdf/Inbjudan_konferens_Sundsvall_120911_1.pdf

ADHD Awareness Week Sweden 14-20 Oktober 2012

Den 14-20 Oktober är det ADHD Awareness Week 2012.En vecka som återkommer vart år och sätter ljuset på ADHD. Alla kan vara med i någon aktivitet och ingen aktivitet är för stor eller för liten.

Efter att i många år talat för och försökt upplysa människor om de starka och positiva sidorna med ADHD så tycker jag mig skönja en ljusning i att medvetenheten har ökat hos allmänheten.Men det finns fortfarande  många människor – de flesta som bara fokuserar på problem och vad som har gått fel, vad som är fel. och vad som kan bli fel…

Under ADHD Awareness Week lyfter vi fram det goda.

Så många människor älskar, beundrar eller har en vän med ADHD.

 

gilla ADHD Awarenessweek på facebook

https://www.facebook.com/Adhdawarenessweek.se?ref=notif&notif_t=page_new_likes